Privacy verklaring

Privacyverklaring

1 februari 2021

Bianca van Harskamp Coaching en Training
www.biancavanharskamp.nl
Koningstraat 17
2171 DD Sassenheim
Telefoon (06) 14478743
E-mail: info@biancavanharskamp.nl

Jouw privacy is voor mij van groot belang. Ik houd me dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat ik:

 • Mijn doeleinden duidelijk vastleg voordat ik jouw persoonlijke gegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en enkel de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden;
 • Expliciet toestemming vraag voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen tref om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken;
 • Jouw rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij mij verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij mij en ik zal deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik in mijn bedrijf Bianca van Harskamp Coaching en Training allemaal doe met informatie die ik over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhoud, neem dan contact met mij op.

Bescherming persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Bianca van Harskamp Coaching en Training zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming 2018 (AVG).

 

Jouw gegevens

We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en stellen alles in het werk om jouw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor jij ze aan ons toevertrouwt. Door een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

Wil je na inschrijving geen e-mail meer van ons ontvangen. Dan kun je je ten allen tijden uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail.

Of door contact met ons op te nemen (info@biancavanharskamp.nl). Je e-mail-adres wordt dan meteen uit ons bestand verwijderd en wordt niet bewaard.

Gebruik persoonsgegevens

We vragen je jouw gegevens in te vullen als je je online aanmeldt voor de nieuwsbrief, een online training of als je een gratis document wilt ontvangen, het contactformulier invult, om jou van een reactie te kunnen voorzien na informatieaanvraag of als je je opgeeft voor een van de programma’s. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres met straat, huisnummer, postcode en woonplaats

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Doel van het gebruik van de persoonsgegevens

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van commerciële nieuwsbrieven en voor Facebookadvertenties. We doen dit alleen met gegevens die we verkregen hebben via inschrijvingen voor de nieuwsbrief, een online training, de gratis documenten en niet met gegevens die we via een (contact)formulier hebben ontvangen.
 • Je naame-mailadrestelefoonnummerfactuuradres die jij invult bij een formulier voor inschrijving van een programma, wordt gebruikt om een factuur te maken.
 • Als je het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou een reactie te sturen. Je IP-adreskan gecontroleerd worden om te zien of je geen spambot bent.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geef je ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als we producten aan je verkoop of als je diensten van ons afneemt. We verwerken jouw gegevens op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

 

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties die wij gebruiken ten behoeve van onze websites. Gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van desbetreffende applicatie. In dit kader worden jouw persoonsgegevens opgeslagen op beveiligde servers van Active Campaign. Dat is een beveiligde softwaretool die we gebruiken voor de automatisering van onze e-mails, de marketing en verkoop van producten en diensten.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Iedereen die voor ons werkzaamheden verricht, is verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Cookies
Mijn bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van mijn bedrijf werkt dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben ik geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Contactformulier
Met het contactformulier kun je mij vragen stellen of aanvragen voor coaching of training doen. Hiervoor gebruiken ik jouw telefoonnummer, NAW-gegevens en e-mailadres. Dit doe ik op basis van jouw toestemming. Ik bewaar deze informatie totdat ik zeker weet dat je tevreden bent met mijn reactie.

Toegang portaal
Met mijn portaal krijg je toegang tot een leeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen. Ik kan daarin volgen wat je gedaan hebt en wanneer, zodat ik de voortgang kan zien. Hiervoor gebruiken ik jouw e-mailadres, IP-adres en NAW-gegevens. Dit doe ik op basis van jouw toestemming. Ik bewaar deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan jou.

Statistieken en profilering
We houden statistieken bij over het gebruik van de website. Met deze statistieken verbeteren we het bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. We kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen we jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan mij melden. Hiervoor gebruiken ik jouw e-mailadres, IP-adres en NAW-gegevens. Dit doe ik op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jou hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Van deze partijen zijn Google Analytics, Facebook, Mollie BV, ActiveCampaign gevestigd buiten de EU.

Jouw account
Bij bepaalde onderdelen van mijn bedrijf moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee wordt een account aangemaakt, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een wachtwoord.
Hiervoor gebruiken we het factuuradres, IP-adres, NAW-gegevens, betalingsgegevens, nickname, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doe ik op basis van jouw toestemming. Ik bewaar deze informatie tot je het account opheft. Ik bewaar deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij het bedrijf. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verzenden van nieuwsbrieven
We hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over mijn producten en diensten. Hiervoor gebruiken we jouw IP-adres, NAW-gegevens, nickname en e-mailadres. Dit doen we op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat je het abonnement opzegt.

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, gebruik ik jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ik mag jouw persoonsgegevens dan aan mijn bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijg ik informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruik ik jouw e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, NAW-gegevens, factuuradres en IP-adres. Dit doe ik op basis van jouw toestemming. Ik bewaar deze informatie tot twee jaar nadat jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers onze websites gebruiken. Om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn, hebben we goede statistieken nodig. Zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hiervinden.

 

Social Media

We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons.

 

Links

Op onze websites vind je links naar externe websites. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen we hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

Bewaartermijn

Jouw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief of wanneer je een gratis document downloadt maar niet op onze mailinglijst wilt komen, verwijderen we je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem. Gegevens die je hebt verstrekt via het contactformulier, verwijderen we binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie. De gegevens in ons boekhoud- en CRM-systeem van onze klanten bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

 

 

 

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk verzoek tot inzage doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je het recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek sturen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@biancavanharskamp.nl.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@biancavanharskamp.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

>